Contactadressen en telefoonnummers
Gemeentebestuur Niel
Dorpsstraat 26
2845 - Niel
Tel:   +32 (0) 3-451.11.10
Fax:   +32 (0) 3-451.11.69
E-mail:  Gemeentebestuur@Niel
Albert DE TROCH
Concept & Layout - Webmaster
Edward Claessenslaan 116
2845 - Niel
Tel:  +32 (0) 3-844.77.80
GSM: +32 (0) 486/59.88.44
E-mail : info@fotoniel.be
© Aanvullende website van het Nielse Gemeentebestuur - Concept & Lay-out - ADT_SYSTEMS - Edward Claessenslaan 116 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel. +32 (0) 3-844.77.80 - GSM: 0486/59.88.44 - Privacybeleid - Disclaimer
De website die hier wordt aangeboden, kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Het Nielse gemeentebestuur, noch huidge websitebeheerder oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekend niet dat het gemeentebestuur van Niel of huidige websitebeheerder de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen het Nielse gemeentebestuur en de uibaters van deze sites.
De websitebeheerder waarschuwt de gebruikers ook duidelijk voor het gevaar dat er kan schuilen in het downloaden van software van het internet en gaat ervan uit dat de gebruikers zich van de risico's bewust zijn. Het gemeentebestuur van Niel noch huidige websitebeheerder kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door het installeren van sofware die van het internet werd gedownload.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd (behalve de aangeboden fotobestanden in het fotoalbum) door middel van druk, fotokopie, microfilm of andere media, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de webmaster. Onder geen enkele voorwaarde mag de inhoud opgeslagen worden in een database.
Hoewel met de grootste zorg samengesteld, aanvaardt het gemeentebestuur van Niel noch de websitebeheerder van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan door fouten en/of onvolkomenheden die in deze publicatie voorkomen.
  • Administratief adres:
  • Contact
  • Legal notice
Keer terug naar de portaalpagina
De gemeente Niel in de kijker
Ga terug naar de top van deze pagina
Ga terug naar de hoofdwebsite van het Nielse gemeentebestuur
Albert De Troch, webmaster
Raadpleeg het overzicht van deze website