Onze disclaimer
Het gemeentebestuur van Niel heeft opdracht gegeven om deze aanvullende informatiesite uit te bouwen om u een beter beeld te geven over het reilen en zeilen binnen onze Nielse gemeenschap.
U kunt ook de kwaliteit van de site helpen verbeteren door ons uw suggesties rechtstreeks per E-mail door te sturen.
De inhoud van deze site moet informatief zijn en is in die zin noch perfect, noch alomvattend. Bijgevolg kan het Nielse gemeentebestuur niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, exact of permanent actueel is.
De gegevens die op onze site meegedeeld worden, werden objectief gekozen om aan de burgers informatie te verstrekken die zo relevant mogelijk is.
Bovendien wijst het Nielse gemeentebestuur alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze site en voor de eventuele schade die uit het gebruik ervan zou kunnen voortvloeien.
Sommige documenten op de site kunnen verwijzingen of links bevatten naar informatie die via andere adverteerders verstrekt wordt. Het Nielse gemeentebestuur garandeert echter niet dat het externe informatiemateriaal relevant, actueel of exact is en wijst alle verantwoordelijkheid ervoor af.
Het Nielse gemeentebestuur kan niet garanderen dat de site te allen tijde toegankelijk zal zijn. Door technische problemen kan de toegang onderbroken worden.
Bepaalde benamingen, tekens en logo's die op de site gebruikt worden, zijn beschermde handelsmerken.
Overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, mag u als gebruiker van deze site onze teksten voor zijn persoonlijk gebruik downloaden of reproduceren. Er mag geen sprake zijn van enig commercieel gebruik van de informatie.
Informatie die op u betrekking heeft, is geregeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U hebt het recht om op aanvraag de gegevens te raadplegen die u betreffen en om ze indien nodig te verbeteren als ze fouten bevatten of onvolledig zijn.
De informatie die u op onze website terugvindt, wordt zo geregeld mogelijk bijgewerkt met fotoreportages en verslaggevingen over evenementen die op het Nielse grondgebied gebeuren.
© Aanvullende website van het Nielse Gemeentebestuur - Concept & Lay-out - ADT_SYSTEMS - Edward Claessenslaan 116 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel. 03-844.77.80 - GSM: 0486/59.88.44  - Privacybeleid - Disclaimer
  • 1. VOORSTELLING
  • 2. VERANTWOORDELIJKHEID
  • 3. TOEGANKELIJKHEID
  • 4. GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN
  • 5. EIGENDOMSRECHTEN
  • 6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Keer terug naar de portaalpagina
Gemeente Niel in de kijker
Ga terug naar de top van deze pagina
Raadpleeg het overzicht van deze website