© Aanvullende website van het Nielse Gemeentebestuur - Concept & Lay-out - ADT_SYSTEMS - Edward Claessenslaan 116 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel: +32 (0) 3-844.77.80 - GSM: 0486/59.88.44 - Privacybeleid - Disclaimer
Gemeente Niel in de kijker - 2006
                   elkom op de aanvullende website van het Gemeentebestuur van Niel... Het "Bijouke aan de Rupel", waarop je fotoreportages en korte verslaggevingen kunt op weervinden over de evenementen die plaatsvonden in 2006.
W
Websitebeheerder en fotoreporter Albert De Troch
Het zou ons erg verheugen indien we een aanmoedigingswoordje in het [ Gastenboek ] mochten terugvinden.
Ons Gulden Boek
Klik op "Next" om de fotoreportages van het jaar 2005 te raadplegen
 • Op donderdagnamiddag 23-3-2006 organiseerde de Nielse jeugdraad in samenwerking met het gemeentebestuur in de Sint-Hubertusschool in de Kerkstraat, haar eerste kindergemeente-raad, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (55 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op maandagavond 27-3-2006 gaf Burgemeester Luc Van Linden een info-avond in het kader van de actie "Proper Niel"l in de refter van de Gemeentelijke Basisschool in de Veldstraat te Niel, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (13 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op woensdagavond 29-3-2006 werd aan de pers in het gemeentehuis de hernieuwde Nielse Welzijnsgids voorgesteld door Walter Troch, Schepen voor sociale zaken en Bies Henderickx, voorzitter van de Nielse gemeentelijke Welzijnsraad, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (6 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdag namiddag 22-4-2006  heeft het College van Burgemeester en Schepenen in de raadzaal van het gemeentehuis de leden van de Socialistische Harmonie van Niel plechtig ontvangen die hun 100-jarige bestaan vierden, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terug-vinden (35 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op vrijdagavond 31-3-2006 vond de officiële opening plaats van de Regionale fototentoon-stelling onder de benaming van "Feestgedruis", tentoonstelling die doorging in de Openbare bibliotheek in de Antwerpsestraat te Niel, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terug-vinden (31 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op woensdagavond 29-3-2006 werden de winnaars van de actie van de Raad van zelf-standigen op het Nielse gemeentehuis ontvangen door het College van Burgemeester en Schepenen. Dertig winnaars kregen aldaar een mand vol lekkernijen overhandigd als prijs, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (12 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdag namiddag 22-4-2006  heeft het College van Burgemeester en Schepenen in de raadzaal van het gemeentehuis de leden van de KKC Biezerdzonen van Niel plechtig ontvangen die hun 75-jarige bestaan vierden, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terug-vinden (25 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op vrijdagmorgen 26-5-2006 kampte de Nielse visclub "De Karper" door de aanhoudende regen en windvlagen met wateroverlast. Hun visvijver aan de Landbouwstraat begon over te lopen en dreigde hun clublokaal onder water te zetten. De Nielse brandweer werd ter hulp geroepen, waarvan u hier enkele geselecteerde sfeerbeelden kan ontdekken over dat gebeuren (35 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdagnamiddag 20-5-2006 heeft het voltallige College van Burgemeester en Schepenen in de raadszaal van het Nielse gemeentehuis de Oudervereniging voor de Moraal en hun genodigden feestelijk ontvangen in  het kader van hun "30ste feest van de Vrijzinnige Jeugd", waarvan u hier enkele geselecteerde sfeerbeelden kan ontdekken over deze belevenis (70 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op vrijdagavond 19-5-2006 organiseerde de Nielse sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur in de refter van de gemeentelijke basisschool in de Veldstraat te Niel, haar jaarlijkse "sportavond" waarbij de sportfiguur en sportclub van het seizoen in de bloemetjes werden gezet, waarvan u hier enkele sfeerbeelden over dit evenement van kan terugvinden (62 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdagnamiddag 13-5-2006 werden de "kampioenen van de Nielse Federatie Topbiljart" feestelijk ontvangen in de raadszaal van het Nielse gemeentehuis door het College van Burgemeester en Schepenen, waarvan u hier enkele sfeerbeelden over dit evenement van kan terugvinden (31 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op donderdagavond 4-5-2006 vond hadden de leden van het politiecollege van de lokale politiezone Rupel een tal van personaliteiten uitgenodigd op de academische zitting naar aanleiding van de mandaatbeëindiging Eddie Battle en de mandaataanvaarding Gwen Merckx als korpschef van 1 april 2006, waarvan u hier enkele sfeerbeelden over dit evenement van kan terugvinden (51 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zondagnamiddag 30-4-2006 organiseerde de Nielse jeugdraad in samenwerking met het gemeentebestuur, het lokale brandweerkorps en de verschillende jeugd- en sportverenigingen voor de vijfde maal de "Dag van de Jeugd", die plaatsvond op de terreinen van de sporthal in de Jozef Wauterslaan, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (76 beeld-bestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zondag 23-4-2006 nam Niel voor de tweede maal deel aan de Erfgoeddag in de rotonde van de gemeentelijke basisschool in de Ridder Berthoutlaan. Dit jaar was het thema "Het Nielse erfgoed is niet kleurloos", waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (45 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Overhandiging van de bekers aan onze "Lijnvisserskampioenen" op zaterdagnamiddag 27-5-2006 aan de Nielse visputten , waarvan u hier enkele geselecteerde sfeerbeelden kan ontdekken over dat gebeuren (39 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Naar aanleiding van het 175-jarige bestaan, hield de Koninklijke Vrijwillige Brandweer van Niel op zondag 25-6-2006 op de Heideplaats te Niel een "Hulpdienstendag" in samenwerking met de brandweerkorpsen van de regio Scheldeland, de politiezone Rupel, het Vlaamse Rode-Kruis van Niel/Schelle en het Nielse gemeentebestuur, waarvan u hier enkele geselecteerde sfeerbeelden kan ontdekken over dat niet alledaags gebeuren (106 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdagnamiddag 27-5-2006 organiseerden de 4 Nielse visclubs Eskimo - De Karper - de Goudkarper en de Verenigde Lijnvissers in samenwerking met het Nielse gemeente-bestuur, de lokale vrijwillige brandweer, Den Ekker, Welzijn en de Sportraad van Niel, een "Visnamiddag voor jongeren met een handicap" aan de Nielse visputten in de Land-bouwstraat (afrit steenfabriek), waarvan u hier enkele geselecteerde sfeerbeelden kan ontdekken over dat gebeuren (101 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Tussen vrijdag 1 en zondag 3 september 2006 organiseerde de vzw Wede (werkgroep de Ekker) haar 27ste editie Ekkerfeesten in de Boomsestraat te Niel, waarvan u hier enkele geselecteerde sfeerbeelden kan ontdekken over dit meer dan sympathieke evenement (38 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op vrijdagnamiddag 10-3-2006 organiseerde de gemeentelijke Seniorenraad van Niel haar jaarlijkse Seniorennamiddag in de zaal Roxi in de Antwerpsestraat te Niel, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (53 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Voorstelling van het Niels talent in het Auditorium van de gemeentelijke academie voor muziek en woord te Niel, Emile Van de Veldelaan die plaatsvond op vrijdagavond 10-2-2006, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (30 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op woensdagavond 25 januari 2006 hield de Nielse Sportraad haar jaarlijkse nieuw-jaarsreceptie in de gemeentelijke basis-school in de Vredestraat, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (29 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdagavond 14 januari 2006 hielden de Nielse Scouts Hellegat op hun eigen terreinen traditiegetrouw hun jaarlijkse kerstboomverbranding, waarbij het vuur plechtig aangestoken werd door de burgemeester. Dit alles onder toezicht van de vrijwillige Nielse brandweer, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (56 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op vrijdagavond 13 januari 2006 had het College van Burgemeester en Schepenen al haar gemeentemedewerkers uitgenodigd op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie dat plaatsvond in de feestzaal 'Roxy' in de Antwerpsestraat, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (16 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdagnamiddag 7 januari 2006 hield de Nielse Vrijwillige Brandweer haar nieuwjaarsreceptie in de feestzaal van de Gemeentelijke Basisschool in de Veldstraat te Niel, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terugvinden (35 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op maandagavond 10 april 2006 hield de werkgroep "Toegankelijkheid van de Gemeen-telijke Welzijnsraad” een persconferentie om haar vaststellingen voor te leggen en te be-spreken met het College van Burgemeester en Schepenen. Deze bespreking vond plaats in het OCMW-gebouw in de Boomsestraat 1 te Niel, waarvan u hier enkele sfeerbeelden van kan terug-vinden (11 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zondagnamiddag 9-7-2006 richtte het gemeentelijk feestcomité een "11 juli viering" in met de groep "Pladek" op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool in de Velstraat te Niel, waarbij ook een barbecue voorzien was, waarvan u hier enkele geselecteerde sfeerbeelden kan ontdekken over deze feestelijkheid (50 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Tussen vrijdagavond 11 tot en met zondagavond 13-8-2006 vond op de Nielse Heideplaats het Beachvolleybaltornooi - Editie 2006 plaats, waarvan u hier enkele geselecteerde sfeerbeelden kan ontdekken over deze sportmanifestatie (182 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
Keer terug naar de officiele website van de gemeente Niel
Gemeente Niel... Het Bijouke aan de Rupel
Keer terug naar vorige pagina
Keer terug naar de top van deze pagina
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Raadpleeg het overzicht van onze website
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Ga naar de volgende pagina
Klik op dit beeltje en ontdek onze fotoreportage
Klik hier om meer te vernemen
Klik hier om meer te vernemen