© Aanvullende website van het Nielse Gemeentebestuur - Concept & Lay-out - ADT_SYSTEMS - Edward Claessenslaan 116 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel: +32 (0) 3-844.77.80 - GSM: 0486/59.88.44 - Privacybeleid - Disclaimer
Gemeente Niel in de kijker - 2007
Klik op "Next" om de fotoreportages van het jaar 2006/2005 te raadplegen
Nieuwjaarswensen websitebeheerder
Evenementen met een gemeentelijk karakter
____________________________________________
Nielse OCMW-raad geïnstalleerd op 5 januari 2007
Nielse gemeenteraad geïnstalleerd op 2 januari 2007
Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2007
Nielse Kindergemeenteraad
Video- en Filmclub Multimedia’97 viert haar 10-jarige bestaan
Opendeurdag Koninklijke Nielse Brandweer
Paashaas op bezoek in de gemeentelijke sporthal
Gemeentelijk feestcomité schenkt toelage aan de vzw De Ekker
Rondleiding en werfbezoek fietspad en nieuwe brug te Niel
Het Nielse Rupel Beachvolleybaltornooi - Editie 2007
Nielse Kindergemeenteraad draagt steentje bij voor global warming
Sportdag voor kinderen met een handicap
Spring-Tij: Monen aan de Rupel
Sportfiguur van het seizoen 2006-2007
Een structuurplan voor Niel
Snoepactie van de Raad van Zelfstandigen Niel
Gemeente Niel in een notendop
Tentoonstelling Onder den bloten hemel
Sping-Tij - Het Rupelfeest 2007
Start-To-Run 2007
Herfstwandeling in het natuurgebied ‘Walenhoek’ in Niel
 • De Nielse OCMW-raad en nieuwe voorzitter werden geïnstallleerd en legden vrijdagavond de eed af. De installatievergadering verliep zoals verwacht vlekkeloos... een meer dan interessant gemeentegebeuren (36 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • De installatie van de Nielse gemeenteraad is een feit. De 5 schepenen en 19 gemeenteraadsleden legden dinsdagavond de eed af. De installatievergadering verliep vlekkeloos... een meer dan interessant gemeentegebeuren (86 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Tijdens deze traditionele gemeentelijke nieuwjaarsreceptie die plaatsvond in de feestzaal ‘Roxy’ nam het College van Burgemeester en Schepenen de gelegenheid te baat om hun medewerkers die in 2006 met pensioen gingen of 25 jaar dienst hadden bij de gemeente in de bloemetjes te zetten (14 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op donderdagnamiddag 22 maart 2007 kwam de Nielse Kindergemeenteraad samen in de videoklas van de Gemeentelijke Basisschool in de Veldstraat te Niel om er aldaar hun projecten voor te leggen (56 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdagnamiddag 10 februari 2007 vierde de Nielse video- en filmclub Multimedia'97 haar 10-jarige bestaan en werd op het gemeentehuis gehuldigd door het College van Burgemeester en Schepenen (40 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op donderdagavond 29 maart 2007 hield het vrijwillige brandweerkorps van Niel een opendeurdag onder de benaming '2de Open Moment' (38 beeldbestanden) -                         [ Verslaggeving... ].
 • Op maandagmorgen 9 april 2007 had de gemeentelijke jeugdraad voor alle Nielse kinderen tussen drie en twaalf jaar een paaseierenraap georganiseerd in de gemeentelijke sporthal aan de Jozef Wauterslaan (22 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op donderdagavond 12 april 2007 vond in de raadszaal van het gemeentehuis van Niel een plechtige ontvangst plaats naar aanleiding van de schenking van een toelage aan de vzw De Ekker en dit in het kader van de laatste editie van de internationale cyclocrosswedstrijd. (16 beeld-bestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdagnamiddag 14 april 2007 werd op uitnodiging van het Nielse college van burgemeester en schepen, een rondleiding en werfbezoek gehouden van het fietspad en de nieuwe brug over de Tunnelweg in Niel (60 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op donderdagavond 9 mei 2007 riep kinderburgemeester Lars Vermeiren de Nielse kindergemeenteraad bijeen voor een openbare zitting. Voor de gelegenheid werd deze zitting georganiseerd in de Rotonde van de gemeentelijke basisschool, Ridder Berthoutlaan 1 te Niel (18 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Ook dit jaar vond in Niel het bekende 'Rupel beachvolleybaltornooi' plaats op de Nielse Heideplaats tussen vrijdag 10 tot zondag 12 augustus 2007, een jaarlijks wederkerend sportevenement dat uitgroeit tot de grootste Nielse sportmanifestatie in openlucht. [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdagnamiddag 26 mei 2007 vond voor de vierde maal in de gemeente Niel de sportdag plaats voor kinderen met een handicap. Een hengelwedstrijd georganiseerd aan de Nielse visputten door de lokale hengelsportverenigingen in samenwerking met de gemeentelijke Sportraad en het gemeentebestuur (115 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zaterdagnamiddag 3 juni 2007 organiseerde de cultuurraad van Niel aan het lokaal van de K.N.R.S. (Koninklijk Nielse Rupelsneppen) Monen aan de Rupel” een muzikaal feest-programma (60 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op vrijdagavond 1 juni 2007 vond in de refter van de gemeentelijke basisschool in de Veldstraat te Niel de uitslag plaats van de verkiezing van de sportfiguur- en de sportclub van het seizoen 2006-2007 (29 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Hoe gaat Niel er in de toekomst uitzien? Zal er nog bouwgrond genoeg zijn? Waar zullen we kunnen spelen en sporten? Hoe worden de verkeersknelpunten opgelost? Blijft er nog ruimte voor natuur en landbouw? Een antwoord op deze vragen - [ Verslaggeving... ].
 • Tussen 12 en 22 mei 2007 voerde de Raad van Zelfstandigen een promotieactie onder de benaming Verwen uw kinderen. Op dinsdagavond 5 juni werden de winnaars van deze actie bekendgemaakt en de winnaars een snoep- en speelgoedkorf  overhandigd (27 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • De gemeente Niel gelegen ten zuiden van de provincie Antwerpen aan de noordelijke rechteroever van de Rupel, profileert zich als culturele en groene gemeente en gebruikt als slagzin "Niel, het bijouke aan de Rupel". Om u een beter beeld weer te geven laten wij u genieten van een virtuele rondleiding in de gemeente door enkele sfeerbeelden (105 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • In het kader van het Sping-Tij project 2007 vond op zaterdag 23 juni 2007 in het vzw Zorgcentrum Maria Boodschap, Broeklei 1 te Niel de officiële opening plaats van de tentoonstelling Onder den bloten Hemel” (55 beeldbestanden) - [ Verslaggeving... ].
 • Op zondag 24 juni 2007 vond in het kader van het culturele project "Sping-Tij" het "Rupelfestival" plaats aan de Ridder Berhoutlaan, met diverse activiteiten voor jong en oud (39 beeldbestanden) - [ Verslaggeving ... ].
 • Op zondag 24 en maand 25 juni 2007 vond de diploma-uitreiking plaats in de kantine van de gemeentelijke sporthal aan de Jozef Wauteurslaan te Niel. De diploma's aan de deelnemers die met succes de loopcursus onder de benaming "Start-To-Run" hebben gevolgd (77 beeldbestanden) [ Verslaggeving... ].
 • Van zondag 7 tot en met zondag 21oktober 2007 is het 'Week van het Bos'. Ook dit jaar staan voor het jonge volkje allerlei activiteiten geprogrammeerd, waarmee het natuurbewustzijn zal worden aangescherpt. De leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar van het GBS en de Sint-Hubertusschool bezoeken onder andere het natuurgebied 'De Waelenhoek' in Niel. [ Verslaggeving... ].
Keer terug naar de officiele website van de gemeente Niel
Gemeente Niel... Het Bijouke aan de Rupel
Keer terug naar de verwelkomspagina
Keer terug naar de top van deze pagina
Raadpleeg het overzicht van onze website
Ga naar volgende pagina
Ontdek onze fotoreportage over de installatie van de nieuwe Nielse OCMW-raad op 5-1-2007
Ontdek onze fotoreportage over de installatie van de nieuwe Nielse gemeenteraad op 2-1-2007
Ontdek onze fotoreportage over de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 12-1-2007
Ontdek onze fotoreportage over deze gebeurtenis op 22-3-2007
Ontdek onze fotoreportage over deze gebeurtenis op 10-2-2007
Ontdek onze fotoreportage
Ontdek onze fotoreportage
Ontdek onze fotoreportage over deze ontvangst
Ontdek onze fotoreportage over deze rondleiding
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken
Ontdek onze foto-videofilm
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken
Klik hier om de brochure in PDF-formaat op te laden
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken
Ontdek onze fotoreportage over deze herfstwandeling