© Concept & Lay-out - Vrijwillige Brandweer Niel - Volkenbondstraat 80 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel: +32 (0) 3-888.01.38. - GSM: 0475/614.382. - Fax: 03-844.89.34. - Privacybeleid - Disclaimer
Het Nielse Peloton Bokrijk
                   inds het opstarten van de Internetsite van de Nielse brandweer, naar aanleiding van de Internationale Brandweerstoet van 23 juni 2001, werd reeds heel wat aandacht besteed aan de geschiedenis van onze brandweer.
S
Volgens de archieven werd het Nielse Brandweerkorps opgericht in 1863. De geschiedenis van de Vrijwillige Brandweer van Niel werd reeds in detail omschreven in de gelegenheid-suitgave van de Nielse Culturele Raad door Victor Van Dyck en Hans Rombaut.
[zie Nielse brandweergeschiedenis].
Als webbeheerder ontdekte ik heel vlug dat er binnen dit brandweerkorps, ook een speciaal peloton bestond onder de naam "Peloton Bokrijk". Dit peloton bestaat louter uit oud-gedienden, die na hun pensionering op 60 jaar, automatisch deel uitmaken van dit 5de peloton. Ook zij trachten met enige fierheid het Nielse vaandel hoog te houden.
Om deze reden ook vond ik het heel boeiend, het deze keer te hebben over de
'levende geschiedenis' van het korps.
Regelmatig zal men op deze Internetpagina het interview (levensverhaal) weervinden van één van de leden van het eervolle peloton Bokrijk van het Nielse brandweerkorps.
Binnenkort, kan men op deze pagina het interview verwachten van ere-brandweerman
Frans VAES, die zijn visie zal geven over de geschiedenis van het Nielse brandweerkorps.
__________________________
Enkele leden van het Nielse brandweerpeloton Bokrijk
Het is mij dan ook een hele eer en genoegen u langs deze weg, door middel van interviews, de geschiedenis te kunnen weergeven, aan de hand van levende getuigenissen van de leden van het Nielse 'Peloton Bokrijk'.
Oorlogsherinneringen van ere-commandant Ward De Troetsel:
Persberichten:
Fotoarchieven:
Krantenarchief:
Activiteiten en algemene informatie:
Het Nielse brandweerpeloton BOKRIJK
Ga terug naar de verwelkomstpagina
Keer terug naar de top van deze pagina
Keer terug naar de portaalpagina
Het Nielse brandweerpeloton Bokrijk