Geschiedenis van de gemeente Niel
Deel "NIEL opnieuw bekeken"
1. Niel is ondenkbaar zonder de steenbakkerijen, de oudste vermelding dateert trouwens uit 1316, en toen was er al een traditie van het kleibakken aanwezig. Deze foto uit 1912 geeft een "plaats" met op de achtergrond een droogloods vol met "gegamde" steen en in het midden een steenmakerstafel. De "jeiropzetter" (rechts) heeft juist de klei "opgezet". Links een "afdraagster" met de steenvorm in de hand. De andere "afdrager" en de steenmaker gans achteraan onderbreken vlug hun werk om in de camera te kijken. Zij werken allen blootvoets. Uiterst rechts een hoop bewerkte potaarde, klaar om "op te zetten".
2. Nog een ander "gespan" rond de steenmaker ( tweede van rechts met schort en een "klad jeir" in de hand) dat even poseert voor de fotograaf tijdens de schafttijd. De "afdragers" zijn herkenbaar aan de gevulde "steenvorm" en schort.
3. Deze prent uit 1908 toont een straat die moeilijk te identificeren valt. Rechts een "spaarloods" met planken afgeschermd. Links staan twee "paapovens" met bovenop de oven een handbediende pomp om de "blauwoven", die afgesloten was, te koelen met water, zodat het "uitzetten" rapper kon aanvangen. Een oven met rood bakgoed was open en koelde vlugger af. Het water zorgde bij een "blauwoven" tevens voor het "smoren" van het baksel om de blauwe kleur te bekomen van pannen, tegels en stenen.
Niel; - Straat in de Steenbakkerij. - Briquetteries. EDIT. : L. SLOOTMAECKERS NIEL S/RUPEL.
4. Helling van de Steenbakkerij, naar de Molenstraat toe in 1903. Merk op de achtergrond het huis met ovale vensters op de zogenaamde "Berg van Treskes". Eveneens op de achter-grond de schouw en betoncontructies van de Cementfabriek ("Société Anonyme de Niel-on-Rupel). Rechts een open pannenloods met een pannenmaker aan zijn "pannenbank". De vrouw met bevuilde schort is de "inslager" die de pannenvorm vult met klei. Uiterst rechts "pannenblokken" om de pannen in te drogen. Daarnaast een kleine stoel, de zogenaamde "walkpradde". De kinderen op de weg dragen een kruikje met soep voor hun vader of broers die ergens op de "geleigen" werkzaam zijn.
5. Opgetuigde steenschuit uit 1909 met op de achtergrond de laad- en losinstallaties van de cementfabriek. De twee loopplanken van oever naar schip zijn respectievelijk de "scheepsgang" voor volle kruiwagens en de "schoeffelgang" om zonder de anderen te hinderen met een lege wagen terug te keren. Het "scheepsrijden" was een taak voor de vrouwen (er staan er verschillende op het voordek met de zonnehoed in de hand) die een lastige karwei hadden om bij hoge of lage tij de volle kruiwagens naar het schip te duwen of af te remmen. Te Niel was een "scheep" steen goed voor 12.500 stuks, elders was dat 13.000.
6. Primitieve kaai aan de Rupel in 1911, met palen om de oever te verstevigen (indertijds was er nog geen dijk van doen). De spaarloodsen en stapels steen reiken tot aan de waterkant terwijl het terrein bedekt ligt met steenafval.
Pagina : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Ga naar terug naar vorige pagina
Ga terug naar de top van deze pagina
Ga naar de volgende pagina
Niel - St. Hubertusplein !
Ga terug naar de inhoudstafel
De steenbakkerijen van Niel - Anno 1912
Het gespan rond de steenmaker
Een prent uit 1908
De steenbakkerij uit Niel in 1903
Een oopgetuigde steenschuit
Primitieve kaai aan de Rupel
Keer terug naar de verwelkomstpagina