Geschiedenis van de gemeente Niel
Deel "NIEL opnieuw bekeken"
89. De Noeverseweg in 1935. Links het gebouw van de vrije zusterschool en rechts de winkel "In de Goeden Koop" bij de "Feuje", de kleine man bij de ingang. Let op de steunberen van dit huizenblok, de zogenaamde "kerkroot", gemaakt uit de oude kerk die in 1907 door de nieuwe werd vervangen. Halverwege de Noeverse weg, merkt men achter de oldtimer de woningen van de "Blaa Root".
90. De "Boomschestraat" in 1935 gezien vanaf de Struyfstraat, bijgenaamde "De Perepluu Root". Bij het hoge huis op de achtergrond begint de Pompstraat. Uiterst rechts de herberg "In Roomen" bij Fons Van Hoof ("Den Opper").
Pagina : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
92. De Sint-Jozefskerk in 1909, ingeplant tussen de loodsen van de steenbakkerijen. Het water is de vroegere "Kil", een haakse inham van de Rupel, gebruikt door de steenschuiten. Het gebouw naast het koor van de kerk uit 1901, herkenbaar aan de drie gotische ramen.
91. Zicht op de Hellegatstraat in de dertiger jaren, gezien vanaf het veer. De neo-gotische Sint-Jozefskerk dateert uit 1907 en is dienstig voor de parochianen van Hellegat en Noeveren. Uiterst rechts de patorij uit 1921 en de muur van het hof van Mouriau opgetrokken in 1850.
93. Panoramisch uitzicht op Hellegat. In het midden de kerk met vooraan het "Hof van Moriau" met park en witte Gloriëtte. Links ervan de aanlegsteiger van het Hellegatveer met ernaast het huis van potbakker Janssens. Links de potbakkerij. Rechts van het park ziet men het "Hof van Rypens" (later het "Hof van De Neef") en verder de ingang van de "Kil". Uiterst links het patroonshuis van scheepswerf De Wachter.
94. Boomsestraat 241 in 1950 met de schilderswinkel "In de Koperen Bol" bij Alfons Van Camp-De Cock ("Fons de schilder"), die hier met zijn familie postvat, namelijk zijn vrouw "Julia van de Schilder", hun dochter Maria en moeder.
95. De sacramentsprocessie in de vijftiger jaren op de "steenweg" van Hellegat met tussen de keien het gestrooide wit zand.
Ga naar terug naar vorige pagina
Ga terug naar de top van deze pagina
Ga naar de volgende pagina
Niel - St. Hubertusplein
Ga terug naar de inhoudstafel
De Noeverse weg in 1935
Zicht op de Hellegatstraat in de jaren dertig
De Boomschestraat in 1935
De Sint-Jozefskerk in 1909
Panoramisch uitzicht op Hellegat
Boomsestraat 241 in 1950
De sacramentsprocessie in de vijftiger jaren