Geschiedenis van de gemeente Niel
Deel "NIEL opnieuw bekeken"
7. Opname uit 1907. Hier eindigt het grote steenbakkersgebied tegen de Molenstraat met een zachte helling. Tot 1854 stond op deze lokatie de Nielse windmolen. Op de achtergrond in de Boomsestraat met de twee losstaande huizen en een zoge-naamde "brug", een gemetste doorgang onder de straat, om de klei vanuit de putten aan te voeren met spoorwagon-netjes naar de "plaats". Op de voorgrond rechts, een "rospotaardemolen" om de klei te malen en te kneden in een houten bak. Aan het uiteinde van de "boom" zorgde een paard voor de beweging.
8. De buizenmakerij Damman op Hellegat. De man in het midden trekt aan de "manivel" van de machine om de buizen per 4 te persen uit de klei. Op de wagon liggen de gemalen "struiken", afkomstig uit de rospotaardemolen, gereed om in de machine te voeren. In de loods staan de "blokken" klaar om de buizen te ontvangen voor verdere droging.
9. Een pannenmaker aan zijn "pannenbak". Hij houdt een pasgevormde pan omgekeerd op de "lepel", klaar om weg te steken in de "pannen-blok". De vrouw speelt hier "inslager" en neemt de gewalkte "jeir" van de "walkbank" om in het vormraam te slaan. De "walker" (rechts) brengt een doorgesneden "walk" aan op de lage "walkbank". Links een waterbak.
10. Steenbakkerij van Jan De Neef (1914) in de bocht van de Boomsestraat op Hellegat. Let op de lange droogloodsen en het stelsel van smalsporen en wissels. In de verte links, is een steenbakker met zijn ploeg bezig. De "plaats" aan beide zijden van het spoor is bedekt met gevormde stenen, voor een eerste droging in open lucht.
11. De verdwenen Kil op Hellegat tussen de kerk en de Boomse Beek, diende vroeger als privé-haven om de zeil- en motorschuiten te laden met steen. Op de achtergrond het "Hof" van de gebroeders De Neef, vroeger "Het Hof van Rypens".
12. Een gemechaniseerde steenkaai met laadkranen om de steen in de motorschepen te laden. In de verte het Veerhuis in de Rupelstraat en de bomen van het Broek. Op het paneel stond een Engelse tekst (voor de vele Engelse bootjes die steen kwamen halen) die de schippers waarschuwde dat ze niet met draaiende schroef tot bij de aanlegsteiger mochten naderen om beschadigingen te voorkomen.
Pagina : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Ga naar terug naar vorige pagina
Ga tgerug naar de top van deze pagina
Ga naar de volgende pagina
Niel - St. Hubertusplein !
Ga terug naar de inhoudstafel
Een opname uit 1907
De buizenmakkerij Damman op Hellegat
Een pannemaker aan zijn pannenbank
De steenbakkerij van Jan De Neef
De verdwenen kil op Hellegat
Een gemachineerde steenkaai