Geschiedenis van de gemeente Niel
Deel "NIEL opnieuw bekeken"
Pagina : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
149. De voltallige afdeling van de Civiele Bescherming, beter gekend als de Burgerbescherming, op de speelplaats van de gemeentelijke jongensschool in de Antwerpsestraat. De afdeling werd opgericht in 1952 in het kader van de NATO verplichtingen van ons land en was actief tot 1963. De ploeg bestond uit 54 geschoolde manschappen. Aan het hoofd stond de burgemeester met de twee sectie-chefs: Alouis Van Dyck en Leon Cools. Nadien werden ze regionaal georganiseerd met beroepsmensen en verviel de Nielse afdeling.
148. "Leve de mannen van Niel" staat op het bordje tussen de soldaten in het kamp van Beverlo. Gehurkt, tweede van links zit Constant Pandelaers, de latere befaamde voetballer. Op de achterste rij, derde en vierde van rechts staan zijn ouders. Samen met de andere Nielse ouders bezochten zij hun zonen in 1924.
150. E.H. Ivo Cornelis met één van zijn "jongens". Hij stichtte te Mechelen in 1921 de "Jongenstehuizen Ivo Cornelis". Hij was de zoon van dokter Cornelis ("de Witte Doktoor") op het Sint-Hubertusplein. Na het overlijden van zijn moeder in 1942 werd de ouderlijke woning te Niel tot 1955 ingericht als verblijfplaats voor de kleuters.
151. De kerstman (René De Neubourg, voorzitter van de Nielse Rupelsneppen) brengt in 1943 een bezoek aan de kinderen van het "Wezenhuis" dat met de hovingen raakte aan de achterkant van de Broedersschool. De kinderen kregen het speelgoed door de leden van de NRS verzameld of gefabriceerd. De kerstman komt na al die jaren nog steeds een jaarlijks bezoek brengen aan de Kanoclub.
152. Het ouderlijke huis van Ivo aan het Sint-Hubertusplein in 1910. Moeder Cornelis, een zeer godvruchtige vrouw, had een uitgesproken verering voor Franciscus à Paulo, een naam die ook aan Ivo als tweede voornaam werd gegeven. Het hoofdgebouw en koetshuizen waren opgetrokken in neo-Vlaamse renaissance stijl, kompleet met gloriëtte en smeedijzeren gril en droegen de naam "Lusthof a Paulo".
Ga naar terug naar vorige pagina
Ga terug naar de top van deze pagina
Ga naar de volgende pagina
Niel - St. Hubertusplein
Ga terug naar de inhoudstafel
Het soldatenkamp van Beverlo in 1924
De voltallige Nielse afdeling van de Civiele Bescherming
De kerstman René De Neubourg, voorzitter van de Nielse Rupelsneppen brengt in 1943 een bezoek aan de kinderen van het Wezenhuis
E.H. Ivo Cornelis met een van zijn jongens
Het ouderlijke huis van Ivo aan het Sint Hubertusplein in 1910