Geschiedenis van de gemeente Niel
Deel "NIEL opnieuw bekeken"
13. Het transport van klei in een wagonnetje met paard en voerder
Egied Verelst (1912).
14. Foto genomen achter de "paardenstal" van De Neef in de Boomsestraat. Rechts een zicht op de eindeloze "leuzzes" die met de "plaats" en ovens, gelegen tegen de Rupel verbonden zijn door een net van smalsporen. Oorsponkelijk werden de wagonnetjes getrokken door paarden. Later werden ze vervangen door kleine locomotiefjes, in de volksmond "duveltjes" genoemd. De sporen concentreren zich in één enkele om onder de Boomsestraat, door een "brug" te passeren.
15. Een typisch "duveltje" trekt een rits kipwagentjes met klei op een smalspoor naar de verwerkingsplaats. Daarnaast ligt het brede spoor van een kleibagger die de grondstof uit de kleiput schraapt en in de kipwagentjes stort.
16. Zicht op de cementfabriek vanaf de Rupel in 1903. Vooraan een typische "steenschuit" met "achterboot". In het midden een beperkt zicht op de installaties van de fabriek. Uiterst links bemerkt men het Veerhuis aan de Gemeentekade. De hogere ligging van het land vereist geen dijk tegen het Rupelwater.
17. Een ploeg arbeiders (ca 1917) met zware hamers en ijzers om de "koeken" in de draaiende cylinderovens los te breken. Let op de klompen en de veelvuldig herstelde kledij. Van links naar rechts herkent men onbekend, Jan Parresiers, Wannes Herbos, Karel Cools, een zekere Mertens en Remy de Pauw.
18. Binnenzicht in de kuiperij van de Cementfabriek, anno 1918. De cement werd in houten kuipen vervoerd, alhoewel de getoonde kuipen eerder voor vloeistoffen zullen gediend hebben. De arbeiders poseren met hun gereedschap rond de speciale schaafbank. Links een smid die een ijzeren band bewerkt op een stuk spoorstaaf !
Pagina : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Ga naar terug naar vorige pagina
Ga terug naar de top van deze pagina
Ga naar de volgende pagina
Niel - St. Hubertusplein !
Ga terug naar de inhoudstafel !
Het transport van klei
De paardenstal
Het typische duveltje
Zicht op de cementfabriek vanaf de Rupel
Een ploeg arbeiders - anno 1917
De kuiperij van de cementfabriek
Ga terug naar de verwelkomstpagina