Geschiedenis van de gemeente Niel
Deel "NIEL opnieuw bekeken"
Pagina : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
165. Hier Maria Brems met haar zoon Hendrik Bisschop, op de trappen van het gemeentehuis. Zij was voor de tweede maal gehuwd met Leon Claes (Leon Blok), de "Opperkleinschrijver" van Niel die op een postkaart een tekst van 7.172 woorden schreef.
166. De gouden bruiloft van het echtpaar Pieter Hendrickx-Van de Velde ("Peerke de Kopere", koperslager van beroep) voor het Oud Gemeentehuis in de E. Vandervelde-laan in 1928. Daarnaast de tent over het terras van het "Keizershof" toen uitgebaat door Louis Dombret-Van der Auwera. "Peerke" was de uitbater van "De Groote Rupelzaal", de latere "Overdekte Wip", in de Rupelstraat.
167. Zilveren bruiloft in 1911 van Alfons Guinée (° 15 mei 1856, overleden op 25 juni 1949) en Maria Thérésia De Vocht, bijgenaamd "Trezeke" (°30 jan. 1861, overleden 19 feb. 1925). Ze huwden op 29 mei 1886. Zij dreven eertijds een dubbele winkel in de witte huisjes vlak voor de kerk. In de ene winkel verkochten ze koorden, klompen en wijmen manden en in de andere zogenaamd "ellegoed" en naaigerief. De stoffenwinkel verhuisde later naar de Heideplaats. In de Jaarmarktkrant van 1911 kan men volgende advertentie lezen:
164. Viering van Maria Brems ("Mieke de Goeivraa", 1867-1946), een vroedvrouw uit de Molenstraat. In 1938 vierde men haar 50-jarige ambtsjubileum. Zij hielp in haar loopbaan méér dan 5.000 kinderen ter wereld komen.
"PH. GUINEE maakt bekend dat hij zijn magazijn vergroot heeft met eene partij van franscheen walenblokken fijn en schoon. Uitverkoop van alle soorten houtwerk: vlegels met kappen, stompers voor patatten, muizenvallen met koten, lepels en vogelkoten, kranen, kommen, houten spelden, waschplanken, zoutbakken. Wijmenwerk als: bureau-, wasch-, naai-, eieren- en sluitmanden in 't rond en 't vierkant, wijmenpoppen en kinderkorven, wiegen met voeten in 't wit en in 't bruin.
Alle soorten van fijnkorven en kabassen, keer-, houd-, stoof-, verf, wit- en kleerborstels, voor glazen en flesschen, paarden- en schoenborstels, halve manen, handvleugels; strengen en koordewerk en herrelinten voor boeren en brouwers; ziften, zeigen, schoepen en rijven, alles bij PH. GUINEE te verkrijgen. Aan de kerk van Niel is alles te zien onder nummer 10, Dorpsstraat, en in Trees haren Bazaar is alles waar".
Ga naar terug naar vorige pagina
Ga terug naar de top van deze pagina
Ga naar de volgende pagina
Niel - St. Hubertusplein
Ga terug naar de inhoudstafel
Viering van Maria Brems, een vroedvrouw die meer dan 5000 kinderen hielp ter wereld komen
De gouden bruiloft van het echtpaar Pieter Hendrickx-Van de Velde
Maria Brems met haar zoon Hendrik Bisschop
Zilveren bruiloft in 1911 van Alfons Guinee