Geschiedenis gemeente Niel
V O O R W O O R D
Deel "NIEL opnieuw bekeken"
         et boek van de heren Vic Van Dyck en Roger Van Raemdonck zal voor vele Nielenaren een aangename wandeling door de geschiedenis van onze geschiedenis betekenen.
H
Schepen van cultuur, leefmilieu en onderwijs
Leentje Van Dooren
De foto's roepen herinneringen op aan vervlogen tijden: de "leuzzes" die het uitzicht van onze streek zo lang bepaalden en waar zoveel mensen, volwassenen en ook vroeger zelfs kinderen, in vaak onmenselijke omstandig-heden werkten. Ze zijn ondertussen grotendeels verdwenen maar elke rechtgeaarde Nielenaar herinnert ze zich zeker nog levendig. De vele typische café's,  waarover iets oudere Nielenaren nog kunnen vertellen, roepen ongetwijfeld vele herinneringen op. Ook de wijzigingen aan het straatbeeld zullen velen verassen. Oude bekenden en familieleden herleven in de foto's van deze uitgave.
Het belang van boeken als deze is niet te onderschatten. "Men moet zijn verleden kennen, om aan de toekomst te kunnen bouwen" is een waardevolle uitspraak in dit verband. Het culturele erfgoed van onze streek verdient vast en zeker onze aandacht.
Het boek kwam ongetwijfeld tot stand met de hulp van velen die hun foto's en informatie welwillend ter beschikking stelden. Ik wens hen dan ook alle succes toe met dit prachtige boek, dat naar ik hoop in de boekenkasten van vele Nielenaren en anderen een mooie plaats zal krijgen.
Pagina : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Ga naar terug naar vorige pagina
Ga terug naar de top van deze pagina
Ga naar volgende pagina
De geschiedenis van de Nielse Brandweer
Algemene informatie betreffende de auteurs
Laat het zeker niet na ons gastenboek te tekenen
Ga naar de geschiedenis van de gemeente Niel
Ga terug naar de startpagina
Algemene nuttige Internetadressen
Herkomst van de afbeeldingen !
Leentje VAN DOOREN
De Ridder Berthoutlaan en het kasteel van Niel