Geschiedenis Brandweer
Door Victor Van Dyck en Hans Rombaut
I
         n brandweerkringen te Niel was men ervan overtuigd dat het vrijwillige Pompierskorps gesticht werd in 1863. Hiervoor baseerde men zich op een tekst van een lied uit 1902 waarop, zonder verdere toelichting, het jaartal 1863 prijkt. Tegelijkertijd stak er in het archief een brief uit 1889 waarin sprake was van het 25-jarig bestaan van het pompierskorps. Dit laatste geeft dan weer als stichtingsjaar 1864.
Niettegenstaande er aldus twee oprichtingsdata mogelijk waren, heeft men voor 1863 gekozen. Dit had als gevolg dat in 1963 op luisterrijke wijze het honderdjarig jubileum werd gevierd.
Toen we in 1988, naar aanleiding van het 125-jarig bestaan, de geschiedenis van de Nielse Brandweer wilden opstellen, zochten we in het Rijksarchief te Antwerpen, in de gemeenteraadsverslagen en besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen welk jaar nu het juiste was.
Tot onze grote verbazing, vonden we in de gemeenteraadsverslagen van 1863 en 1864, niet de minste wijziging voor de stichting van de Nielse Brandweer. Na nog meer teleurstellingen in de jaren '60 van de 19de eeuw, begonnen we aan een minitieuse lezing van verslagen vanaf hun begin in 1820-1821. Toen ontdekten we de oprichting van een volwaardige brandweerbestrijdingsdienst in het jaar 1831. Meteen werd onze Brandweer 32 jaar ouder dan vermoed. Andere gegevens vonden we terug in het gemeentelijk archief te Niel en het plaatselijk brandweerarchief. Interessante foto's kwamen te voorschijn uit privé-verzamelingen. Diverse interviews werden belegd met de vroegere bevelhebbers Vereecken, De Troetsel en Nauwelaers. We hadden ook het genoegen te praten met aktieve leden (o.m. de familie Verelst) en met de legendarische Kamiel Van Dyck die toen 65 jaar lid was van het korps. Van hem vernamen we vele anekdotes en gebeurtenissen die we nadien konden verifiëren in de verslagen.
Bovenstaande opname dateert -naar schatting - uit de periode rond de eerste Wereldoorlog. Het voltallig brandweerkorps (66 man) poseert hier bij de voormalige pomp op de Heideplaats. Op de voorgrond ligt een stapel muziekinstrumenten. De foto is echter zo afgebleekt dat er niemand met enige zekerheid kan worden herkend. Men beweert dat August Darcon bovenop de pomp staat.(Privé verzameling E. De Troetsel)
We hebben de historiek van de pompiers aangevuld met een hoofdstuk folklore. De brandweer is niet gewoon een interventieploeg, maar ook een "maatschappij" die voor nodige ontspanning zorgt. Ook op dat meer luchtige gebied heeft de brandweer geschiedenis gemaakt.
Zonder de logistieke hulp van de Culturele Raad van Niel en de leden van het Comité voor de Open Monumenten-dag was deze publicatie niet mogelijk. Waarvoor onze dank.
Victor VAN DYCK en Hans ROMBAUT
© Aanvullende website van het Nielse Gemeentebestuur - Concept & Lay-out - ADT_SYSTEMS - Edward Claessenslaan 116 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel: +32 (0) 3-844.77.80 - GSM: 0486/59.88.44 - Privacybeleid - Disclaimer
Ga terug naar vorige pagina
Ga terug naar de top van deze pagina
Ga naar de volgende pagina
De geschiedenis van de Nielse Brandweer !
Algemene informatie betreffende de auteurs !
Laat het zeker niet na ons gastenboek te tekenen !
Ga naar de geschiedenis van de gemeente Niel !
Ga terug naar de startpagina !
Algemene nuttige Internetadressen !
Privť verzameling Edward De Troetsel
Klik hier om het algemeen overzicht te krijgen van al deze pagina's
Ga terug naar de verwelkompagina