Geschiedenis gemeente Niel
TEN GELEIDE
Deel "NIEL opnieuw bekeken".
         ngeveer vijfentwintig jaar geleden verscheen een eerste publicatie met oude prentkaarten en foto's van de gemeente Niel. Dit boekje vond vrij vlug zijn weg naar geïnteresseerde Nielenaren en werd na zijn uitverkoop een begeerd werkje.
O
Intussen is gebleken dat er door diverse verzamelaars kleine en grote collecties werden opgebouwd over alles wat met Niel te maken had: krantenartikels, prentkaarten, affiches, familiefoto's en noem maar op. Ook konden we vaststellen dat heel wat mensen nog veel materiaal in dozen en kasten hadden liggen, dat echt te moeite waard is om te bekijken. Spijtig genoeg kunnen dergelijke collecties maar sporadisch getoond worden aan het publiek, vandaar de idee voor een aanvullend kijkboek.
Deze publicatie probeert die idee waar te maken door méér dan tweehonderddertig afbeeldingen samen te brengen. Dit lijkt ongetwijfeld een groot aantal, maar in verhouding tot het beschikbare materiaal in de ruime verzameling is dit slechts een fractie. Het was daarom geen gemakkelijke opgave om een bloemlezing te maken aangezien alle afbeeldingen de moeite waard zijn om te publiceren.
We hebben gepoogd om een evenwicht te zoeken in de onderwerpen en hebben ons zeker niet beperkt tot de oude prentkaarten alleen. Foto's van gebeurtenissen en dorpsgezichten zijn zeker zó interessant om opnieuw te bekijken. In de mate van het mogelijke werden de afgebeelde personen geïdentificeerd, waarvoor we onze zegslieden uiteraard dankbaar zijn.
Langs deze weg wensen we ook iedereen te bedanken die op een of andere manier heeft bijgedragen tot het samenstellen van deze publicatie.
We wensen U, beste bezoeker, alvast veek kijk- en leesgenot.
Niel, jaarmarkt 1995
Roger Van Raemdonck en Victor Van Dyck
Pagina : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
© Aanvullende website van het Nielse Gemeentebestuur - Concept & Lay-out - ADT_SYSTEMS - Edward Claessenslaan 116 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel: +32 (0) 3-844.77.80 - GSM: 0486/59.88.44 - Privacybeleid - Disclaimer
Ga naar terug naar de welkompagina
Ga terug naar de top van deze pagina
Ga naar volgende pagina
De geschiedenis van de Nielse Brandweer
Algemene informatie betreffende de auteurs
Laat het zeker niet na ons gastenboek te tekenen
Ga naar de geschiedenis van de gemeente Niel
Ga terug naar de startpagina
Algemene nuttige Internetadressen
Herkomst van de afbeeldingen !
De Ridder Berthoutlaan e, Kasteel van Niel