Gemeente Niel door de jaren heen ...
O
         ngeveer dertig jaar geleden (1965) verscheen een eerste publicatie met oude prentkaarten en foto's van de gemeente Niel. Dit boekje vond vrij vlug zijn weg naar geïnteresseerde Nielenaren en werd na zijn uitverkoop een begeerd werkje.
Intussen was ook gebleken dat er door diverse verzamelaars kleine en grote collecties werden opge-bouwd over alles wat met Niel te maken had: krantenknipsels, prentkaarten, affiches, familiefoto's en noem maar op. Ook werd er vastgesteld dat heel wat mensen nog veel materiaal in dozen en kasten hadden liggen, dat echt de moeite waard is om te bekijken. Spijtig genoeg kunnen dergelijke collecties maar sporadisch getoond worden aan het publiek, vandaar de idee van de Gemeentelijke Cultuurraad de reeds gepubliceerde werken onder te brengen in huidige opgestarte internet site.
Deze site die in huidig stadium nog in opbouw is, wordt opgesplitst in drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk omvat de publicatie "Niel opnieuw bekeken", het tweede "Niel 850 jaar" en ten slotte deze van de "Geschiedenis van de Nielse Brandweer".
Langs deze weg wensen we ook iedereen te bedanken die op een of andere manier heeft bijgedragen tot het samenstellen van bovenvermelde publicaties.
We wensen U, beste bezoeker, alvast veel kijk- en surfgenot.
Roger VAN RAEMDONCK en Victor VAN DYCK
Lid van de Cultuurraad Niel
Webbeheerder: Albert DE TROCH
© Aanvullende website van het Nielse Gemeentebestuur - Concept & Lay-out - ADT_SYSTEMS - Edward Claessenslaan 116 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel: +32 (0) 3-844.77.80 - GSM: 0486/59.88.44 - Privacybeleid - Disclaimer
Ga terug naar vorige pagina
Keer terug naar de top van deze pagina
Informatie nopens de auteurs van deze site
De geschiedenis van de Nielse Brandweer !
Algemene informatie betreffende de auteurs !
Laat het zeker niet na ons gastenboek te tekenen !
Ga naar de geschiedenis van de gemeente Niel !
Ga terug naar de sitemap
Algemene nuttige Internetadressen !
Gemeentehuis van Niel