© Aanvullende website van het Nielse Gemeentebestuur - Concept & Lay-out - ADT_SYSTEMS - Edward Claessenslaan 116 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel: +32 (0) 3-844.77.80 - GSM: 0486/59.88.44 - Privacybeleid - Disclaimer - Gastenboek
Persbericht van dinsdag 4 maart 2008 - 'Goednieuwskrant' - GvA
Dinsdagmorgen 23 februari 2008 konden de bejaarde bewoners van het Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap in Niel, genieten van het gastoptreden van de leerlingen van de Sint-Hubertusschool Niel.
Korte nieuwssprokkels
Dans en zang maken onze bejaarden gelukkig
Een voormiddag van zang en dans
Foto en beeldverwerking: Albert DE TROCH
Fotoreportage en beeldverwerking
Een selectie van enkele opgenomen sfeerbeelden (47 foto's) tijdens deze kindervoorstelling kan u
weervinden in ons [ Fotoalbum ], of door op het icoontje van het flitsende fototoestel te klikken.
Voor verdere informatie kan u steeds contact opnemen met:
Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap vzw
Broeklei 1 te 2845-Niel
Tel. 03-844.07.07 - Fax: 03-844.07.07
Webstek: www.rvtmb.be
Hoe is het idee ontstaan van dit gastoptreden?
Omstreeks 10 uur verzorgden een 16-tal leerlingen van het 5de leerjaar (klas A) van de St.-Hubertusschool Niel, onder leiding van klastitularis Danielle Marnef, een waar spektakel van zang, rollenspel en dans voor de 50-tal aanwezige bewoners. Een variatie van zelfontworpen danspasjes en liedjes, het voordragen van zelfgeschreven en bestaande gedichtjes maakten van deze voormiddag een geslaagd geheel voor de inwoners dat men kon merken aan hun fonkelende oogjes. Tijdens de voorstelling werden aan de aanwezige dames een tulp of eigenhandig geschreven gedichtje overhandigd door de optredende leerlingen. Na de vertoning konden de elfjarige leerlingen een persoonlijk contact maken met de aanwezige bejaarde inwoners en een sympathiek gesprekje voeren.
Volgens klastitularis Danielle Marnef is het idee ontsproten om een gastoptreden te verzorgen voor de inwoners van het Woon- en zorgcentrum Maria Boodschap te Niel tijdens het Krokusverlof. De leerlingen aan te leren van het durven op een podium te presenteren voor een volwaardig publiek en daarna met deze een warm contact op te bouwen. Volgens Julia Vleminckx, die jarenlang les heeft gegeven bij de Sint-Hubertusschool van Niel en nu ook bewoonster is van het Woon- en zorgcentrum, is het opzet meer dan geslaagd. Zij is uiterst verwonderd van de positieve ingesteldheid en mondigheid van de leerlingen die het aandurfden op te treden voor een groot publiek.
Het Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap vzw
Het Woon- en Zorgcentrum Maria Boodschap beschikt over een rust- en verzorgingstehuis, serviceflats, kortverblijf en dagverzorging. Alle medewerkers: verpleging, verzorging, animatie, paramedici, logistiek… , van het Woon en zorgcentrum proberen een nieuwe en gezellige thuis te creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen of wensen te wonen. Veelal komt dit doordat de dagelijkse huishoudelijke taken te zwaar worden, de verzorging te omslachtig, enz...
Nielse nieuwssprokkels - 2008
Ga terug naar vorige pagina
Keer terug naar de top van deze pagina
Raadpleeg het overzicht van deze website
Onze oudjes omringd door de leerlingen van de St.-Hubertusschool
Klik hier om onze fotoreportage te ontdekken