© Aanvullende website van het Nielse Gemeentebestuur - Concept & Lay-out - ADT_SYSTEMS - Edward Claessenslaan 116 te 2845 Niel
Contact - E-mail - Tel: +32 (0) 3-844.77.80 - GSM: 0486/59.88.44 - Privacybeleid - Disclaimer
JAARMARKT - ANNO 2005
O
Verslaggeving en fotoreportage door Albert DE TROCH
OPENING NIELJAARMARKT
Fotoreportage
Een kleine selectie van de opgenomen beelden tijdens dit Jaarmarktgebeuren kan u weervinden in ons [ Fotoalbum ] (77 beeldbestanden).
Het zou ons erg verheugen indien we een aanmoedigingswoordje in het [ Gastenboek ] mochten terugvinden.
Verdere verslaggeving
De gedetailleerde verslaggevingen over de verschillende feestelijkheden tijdens de Nielse Jaarmarkt kan u weervinden in het Nielse maandblad "RUPELBRUG"
Editie december 2005 [ www.rupelbrug.be ].
Ons Gulden Boek
De diverse ambachten
          nder een zwaar Jacques Brel- wolkendek werd Nieljaarmarkt op maandagochtend 7 november 2005 om 9 uur stipt 'opengeschoten'. Het leek alsof de gemeente Niel na enkele nazomers toegiften door de weergoden niet meer als zonwaardig werd beschouwd. Toch klaarde het weer steeds verder uit naarmate de voormiddag vorderde en we er uiteindelijk toe konden besluiten de paraplu's thuis te laten.
Standwerkers
Van de boeren is 't geweten dat zij vroeg uit de veren kunnen en dus was het niet verwonder-lijk dat reeds enkelen voor dag en dauw hun aangevoerde dieren op het Sint-Hubertusplein aanbonden. De 'keurders' verzamelden voor een briefing op het gemeentehuis en trokken besluitvaardig in groepjes naar de hun toe-gewezen dieren.
Ook de Nielse dierenarts Magda Vranckx, pas terug uit vakantie in Engeland, verleende assistentie. Zij moest vooral attent zijn op de hygiëne en de gezondheid van het tentoon-gestelde vee, gaande van dwergpaarden over stoere koeien en stieren tot ezels, schapen en geiten. De gekende Nielse geitenboer en carnavalminnaar Jean De Quidt was in deze laatste categorie met de meeste beesten vertegenwoordigd. Voor zover we weten was het de eerste keer dat ontsmettingsmatten op de ontsluitingswegen het uitdeinen van in deze periode van ophokplicht druk besproken vee- en pluimveeziekten moesten belemmeren.
Veeprijskampen
Traditioneel in de gemeenteschool in de Schuttershofstraat: de demonstraties van oude ambachten. In tegenstelling tot vorige jaren kregen we hier minder de indruk op een rommelmarkt te zijn beland. Oude ambachten werden hier ten overvloede gedemonstreerd: klompenmaken, mandenvlechten en spinnen. De ambachtelijke smid hebben we niet echt gemist, want dit hadden we enkele weken voordien op het Sint-Hubertusplein tijdens het Smeedfestival meegemaakt. Ook artisanale producten vonden hier een ruime schare belangstellenden en een afzet in verhouding tot het aantal bezoekers.
Een hoogdag voor de Nielse gemeenschap
We zijn er van overtuigd dat deze Nieljaarmarkt weer een Nielse hoogdag mag genoemd worden, alweer een feestdag die het waard is om in de annalen te worden geboekstaafd als een unieke gebeurtenis.
Zoals elk jaar konden we ons nu weer laten overtuigen door erg welsprekende standwerkers die in de fraaiste bewoordingen hun waren wisten aan te prijzen. Misschien zijn we er een beetje onachtzaam aan voorbijgegaan, of zijn we de enigen die dit jaar de grootse openluchtautoshowrooms hebben gemist? Aan enkele standwerkers vroegen we hoe deze jaarmarkt voor hen meeviel. We hadden een positief antwoord verwacht, doch hier en daar moesten we enige ontevredenheid noteren wat betreft het aantal klanten. Of zouden de Nielenaren en bezoekers van ver daarbuiten dan toch steeds erger op hun centen zitten? De horeca-uitbaters en vooral dan dezen die een drankenstand bemanden, deden dan weer gouden zaken, evenals de aanpalende cafés en eetgelegenheden in het centrum.
Keer terug naar de officiele website van de gemeente Niel
Gemeente Niel... Het Bijouke aan de Rupel
Ga terug naar de verwelkomstpagina
Keer terug naar de top van deze pagina
Raadpleeg het overzicht van deze website
Een van de opgenomen beelden tijdens deze jaarmarktkermis